KOMUNIKAT

W związku z przejściem Narodowego Centrum Kultury na nowy system składania wniosków SOP (sop.nck.pl) wygaszony został system EBOI.

W sprawie ewentualnego dostępu do Państwa archiwalnych wniosków należy na mail nck@nck.pl przesłać skan pisma podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Państwa podmiotu z prośbą o udostępnienie konkretnego wniosku archiwalnego. W piśmie należy podać jak najwięcej informacji dotyczących wniosku, np.: numer, nazwa zadania, nazwa podmiotu, Państwa NIP lub regon, nazwa programu i jego rok.

Pismo to nie jest tożsame z wystąpieniem na mocy dostępu do informacji publicznej.